Przetargi ZWiK sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim.

Pobierz program Acrobat Reader

 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [16.02.2015]  
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. [20.01.2015]  
 
Pytania i odpowiedzi - Budowa odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami od miejscowości Krzynno do miejscowości Zagozd. [20.01.2015] (6,4 MB) 
 
Budowa odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami od miejscowości Krzynno do miejscowości Zagozd. [14.01.2015] (10,7 MB) 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [05.12.2013]  
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [17.06.2013]  
 
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.05.2013 r. [27.05.2013]  
 
Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne. [23.05.2013] (9,6 MB) 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty. [05.04.2013] 
 
Uzupełnienie ogłoszenia z dnia 14.03.2013. [15.03.2013] 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ. [11.03.2013] (0,4 MB) 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ. [08.03.2013] (0,4 MB) 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ. [01.03.2013] (0,4 MB) 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ. [28.02.2013] (0,4 MB) 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ.[27.02.2013] (0,4 MB) 
 
Projekt przyłącza Jankowo-Jankowo Małe. (6,5 MB) 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowo-Jankowo Małe. (34,7 MB) 
 
 
 
 
 
SIWZ - agregaty. 
 
Zapytanie cenowe - agregat. 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania o cenę. 
 
Ogłoszenie o powtórzeniu czynności. 
 
Protest 
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania o cenę. 
 
Wykonanie dokumentacji projektowej. 
 
Wykonanie dokumentacji projektowej. (SIWZ) 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu:
"Budowa sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Woliczno oraz budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko Pomorskie - Woliczno."
 
 
Informacja dotycząca postępowania:
Budowa sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Woliczno oraz budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko Pomorskie - Woliczno.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 26.06.2011 r. dotyczące zadania:
Budowa sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Woliczno oraz budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko Pomorskie - Woliczno.
 
 
Budowa sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Woliczno oraz budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko Pomorskie - Woliczno. (14,1 MB) 
 
Ogłoszenie o przetargu:
"Budowa sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Woliczno oraz budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko Pomorskie - Woliczno."
 
 
 
 
 
 
Informacja o wyborze oferty. Dotyczy zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Opis techniczny sieci. Dotyczy zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 14.03.2011 r. (5) dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 14.03.2011 r. (4) dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 14.03.2011 r. (3) dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 14.03.2011 r. (2) dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 14.03.2011 r. (1) dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 10.03.2011 r. dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Harmonogram rzeczowo-finansowy. Dotyczy zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 08.03.2011 r. dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 07.03.2011 r. dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 03.03.2011 r. dotyczące zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego. 
 
Skany (Format PDF) do:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego."
 
 
Skany do:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego."
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na kredyt bankowy długoterminowy. 
 
Pytania do SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy. 
 
Odpowiedzi na pytania do SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy. 
 
SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy.do 5 maja 2010 r.
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
o udzielenie zamówienia:
"SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy."
 
 
Pytania z dnia 15.03.2010 r. dotyczące przetargu na zadanie:
"SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy."
 
 
Odpowiedzi na pytania z dnia 15.03.2010 r. dotyczące przetargu
na zadanie: "SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy."
 
 
Pytania dotyczące przetargu na zadanie:
"SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy."
 
 
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na zadanie:
"SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy."
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim ..."
 
 
 
 
 
 
Zmiana okresu naliczania odsetek:
"SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy."
do 23 marca 2010 r.
 
Ogłoszenie o zmianie terminu składania
i otwarcia ofert:
"SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy."
do 23 marca 2010 r.
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zmianie terminu składania
i otwarcia ofert:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim ..."
 
 
 
 
 
SIWZ na kredyt bankowy długoterminowy.do 15 marca 2010 r.
 
 
 
 
 
Pytania do przetargu:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim ..."
 
Wyjaśnienia do przetargu:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim ..."
 
AKTUALIZACJA DO:
SIWZ do przetargu na kanalizację na Placu Gdańskim
i ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim.
do 23 lutego 2010 r.
 
SIWZ do przetargu na kanalizację na Placu Gdańskim
i ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim.
do 23 lutego 2010 r.
 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej
w Drawsku Pomorskim." (46,7 MB)
UZP 28218-2010
do 23 lutego 2010 r.
 
 
 
 
Informacja o wyborze oferty na budowę lagun
do hudrofitowego odwadniania osadów.
 
Aktualizacja SIWZ do:
"Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów
z oczyszczalni Drawsko Pomorskie"
wraz z instalacjami związanymi. (222 kB)
do 29 stycznia 2010 r.
 
Uzupełnienie do:
"Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów
z oczyszczalni Drawsko Pomorskie"
wraz z instalacjami związanymi. (107 kB)
do 29 stycznia 2010 r.
 
Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów
z oczyszczalni Drawsko Pomorskie
wraz z instalacjami związanymi. (337 MB)
do 29 stycznia 2010 r.

© Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Drawsko Pomorskie