Organy spółki Drukuj Email
Wpisany przez Wioleta Chalaba   
środa, 21 kwietnia 2010 13:46

ZARZĄD ZAKŁADU

Zarząd Zakładu jest jednoosobowy:


1) Prezes Zarządu -  mgr inż. Piotr Matusiak


Prezes Zarządu Spółki został powołany Uchwałą nr 7/2015 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:


1) Pan Marek Smekot - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Pan Zbigniew Worsowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Pan Filip Sztukiel - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Do czasu objęcia udziałów przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.

Poprawiony: poniedziałek, 27 kwietnia 2015 15:09