Taryfa-cennik Drukuj Email
Wpisany przez Wioleta Chalaba   
środa, 17 lipca 2013 11:26

Informujemy, że na mocy art.9.ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz.2180 – wejście w życie 12.12.2017 r.) obowiązująca taryfa zachowuje moc do dnia 11 czerwca 2018 roku.

Art. 9.1. Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Znowelizowane Prawo wodne wprowadziło z dniem 1 stycznia 2018 r. organ regulacyjny, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Drawsko Pomorskie obsługuje dyrekcja regionalna z siedzibą w Bydgoszczy. Do zadań organu regulacyjnego należy m.in. zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Dokumenty w formacie PDF.

Wymagane jest zainstalowanie darmowego programu Acrobat Reader.

 

Pobierz program Acrobat Reader

 

Decyzja zatwierdzająca taryfy.
Taryfa - cennik.
Poprawiony: piątek, 04 maja 2018 20:44